AVG-GDPR PRIVACY & ALGEMENE VOORWAARDEN

Handelsonderneming Hoekstra, geregistreerd onder KVK 52268845 en handelend onder GPS4KIDS en BELIO, en GPSKINDERHORLOGES.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, diensten, en producten, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij handelen conform de nieuwe AVG wetgeving die in 25 Mei 2018 van toepassing is.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw bestelling te verwerken en voor de aflevering. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Handelsonderneming Hoekstra zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling zoals PostNL en onze partner PTPL die verantwoordelijk is voor een correcte werking van het product. Onderaan in deze verklaring vind u meer informatie over de gegevens die wij gebruiken, het doel hiervan, en de bewaartermijn.

Privacybeleid aankoopgegevens via GPSKINDERHORLOGES.NL internet webshop


Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, en maken gebruik van automatische Cookies zoals vrijwel iedere andere website. 

 

Privacybeleid gebruik GPSKINDERHORLOGES.NL® horloges & APPs.


Persoonlijke gegevens en het verzamelen van gebruikers/positiegegevens zijn uitsluitend bedoelt voor de werking van onze producten (BELIO® horloges en bijbehorende APPs). Deze gegevens kunnen bij een supportvraag van de klant inzichtelijk worden voor onze technische staf, echter na goedkeuring van uw kant. Deze gegevens zullen nimmer door ons openbaar worden gedeeld of verkocht, tenzij een wettelijke regeling ons daartoe dwingt of er sprake is van een bedrijfsovername. Uitzondering: In het geval van technisch falen van ons product(Belio gps kinderhorloge) of dienst (app, server) behouden wij het recht om gebruik te maken van de expertise van onze cloudpartner Shenzhen i365. Met deze partij is een GDPR Europese dataverwerkingsovereenkomst afgesloten. In het laatste geval zal Handelsonderneming Hoekstra® u vooraf informeren. De volgende gegevens worden door ons verzameld ten behoeve van de werking van de Handelsonderneming Hoekstra® diensten en producten.

 

• IMEI ,ID en registratienummer nummer van het horloge

Doel: Ieder GPS kinderhorloge heeft een unieke IMEI code. Hiermee kunnen wij toestellen identificeren.

• Simkaartnummer van het horloge en overige ingevoerde telefoonnummers.

Doel: De simkaart is nodig voor de communicatie tussen het GPS horloge, server, en de APP.  De ingestelde telefoonnummers zijn nodig om GSM communicatie tot stand te brengen.

• GPS, WiFi, en LBS Positioneringen ( Route historie )

Doel: In de APP zit een routehistorie. Deze wordt 12 maanden bewaard, en daarna verwijderd.

 E-mail adres, geboorde datum, wachtwoord, naam en adres gegevens.

Doel: Deze gegevens gebruiken we voor het verzenden van uw bestelling. Deze gegevens worden 24 maanden bewaard op onze webserver. Uw APP login wordt net zolang bewaard op onze Europese cloudserver todat u zelf uw account verwijderd.

 

Welke gegevens moet ik verstrekken aan jullie?

 

Bestelling plaatsen:

 

Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, e-mail adres, en telefoonnummer opgeven. Deze gegevens gebruiken wij voor het verzenden van uw bestelling. Deze gegevens worden standaard 24 maanden bewaard, en niet gedeeld met derden of doorverkocht. 

 

Europese Cloudserver AmazonAWS

Locatie : Frankfurt am Main.

IP adres: Publiceren we niet uit veiligheidsoverwegingen.

Via onze BELIO app kunt u zelf uw data en accountgegevens verwijderen met 1 druk op de knop.

Functionaris voor gegevens verwerking:

Voor vragen over de APP gegevens en dataverwerking kun u contact opnemen met onderstaand. Wilt u gegevens laten verwijderen, zet dit dan duidelijk in een e-mail. 

 

Dhr. A. Hoekstra ( Functionaris data en -gegevensverwerking )

E-mail : verkoop@belio.nl of support@gpskinderhorloges.nl 

 

Onze gegevens:  

Handelsonderneming Hoekstra,  handelend onder de naam: 

GPSKINDERHORLOGES.NL

de Opper 5

8621 DZ HEEG

E-mail verkoop@belio.nl

 

Postadres:

de Opper 5, 8621 DZ te Heeg

 

Aanvullende verklaring en voorwaarden inzake uw privacy

 

Handelsonderneming Hoekstra Handelsonderneming Hoekstra, gevestigd aan de Opper 5, 8621 DZ, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


Handelsondering Hoekstra

de Opper 5

8621 DZ  HEEG


Dhr. A. Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Handelsonderneming Hoekstra

Hij is te bereiken via verkoop@belio.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken.


Handelsonderneming Hoekstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@belio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Handelsonderneming Hoekstra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Handelsonderneming Hoekstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handelsonderneming Hoekstra) tussen zit. Handelsonderneming Hoekstra gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: BELIO APP voor iOs en Android


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Handelsonderneming Hoekstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

persoonsgegevens > Bewaartermijn 24 maanden

Personalia > Bewaartermijn 24 maanden>

Adres > Bewaartermijn 24 maanden  

Postcode > Bewaartermijn  24 maanden

E-mail adres en Telefoonnummer > 24 maanden

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Handelsonderneming Hoekstra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Handelsonderneming Hoekstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Handelsonderneming Hoekstra uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw gegevens worden gedeeld met:

 

1. PostNL

Reden: PostNL krijgt de opdracht van ons om uw bestelling af te leveren op het door u opgegeven adres.

 

Bewaartermijn Locatie gegevens: Uw kunt tot 12 maanden terug kijken in uw route historie. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Op uw verzoek kunnen we dit eerder doen. 

 

WebwinkelKeur - Reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Handelsonderneming Hoekstra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handelsonderneming Hoekstra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@belio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Handelsonderneming Hoekstra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Handelsonderneming Hoekstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verkoop@belio.nl

-

-

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GPS4KIDS.nl en op alle met GPS4KIDS.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door GPS4KIDS.nl is ingestemd.

1.5 Onder “koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GPS4KIDS.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 De internetsites van GPS4KIDS.nl richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

1.7 GPS4KIDS.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsites van GPS4KIDS.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites.

1.9 GPS4KIDS.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

1.9.2.

Garantie en retourneren naar GPS4KIDS.nl

U heeft het artikel ontvangen, maar  is het niet wat u ervan verwacht heeft?

Voor iedere bestelling geldt een zichttermijn / herroepingsrecht van 14 dagen vanaf het  moment dat de bestelling bij u werd afgeleverd. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en beoordelen. U mag het artikel binnen deze  termijn in de originele staat en originele fabrieksverpakking retourneren. Indien het artikel en of verpakking beschadigd wordt geretourneerd, zullen wij  het aankoopbedrag niet retourneren. Kidwatch horloges die zijn gedragen en gebruikt kunnen wij niet retournemen.

Indien u iets zou willen terugsturen:

Stuur ons een e-mail dat u artikelen wilt terugsturen/terugbrengen en  vermeld daarin om welke artikelen het gaat. Vermeld tevens het  bijbehorende bestelnummer waarop u de artikelen heeft ontvangen. U ontvangt vervolgens van ons een RMA nummer via de e-mail.

Maak een briefje met uw naam, het bestelnummer en uw bankrekeningnummer en doe dit bij de artikelen in de verzenddoos.

Zodra wij de artikelen van u retour hebben ontvangen, controleren wij of alles nog in originele staat is. Indien dit in orde is,  ontvangt u van ons een creditnota met een overzicht van het bedrag dat word teruggestort naar uw  rekeningnummer. Na deze bevestiging ontvangt u van ons het creditbedrag binnen 7 werkdagen retour.

- Eventueel verbruikt beltegoed op de meegeleverde KPN simkaart wordt verrekend bij de terugbetaling.

Artikelen die speciaal voor u worden besteld kunnen niet worden geretourneerd. Tevens zijn deze speciaal bestelde artikelen uitgesloten van alle actievoorwaarden.

De verzendkosten voor de retourzending zijn altijd voor de koper.

Op alle artikelen welke aangedreven worden door batterijen of andere electronische onderdelen zit 12 maanden fabrieksgarantie.

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze horloges een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Buiten de garantie van horloges vallen de volgende onderdelen:

 • het glas
 • de batterij.
 • de kroon / de schroef
 • het horlogebandje

 

Bovenstaande garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument.

Gebruikstips:

 • Voorkomen hevige schokken, contact met chemische producten en magnetische invloeden.
 • Zorg er altijd voor dat de schroef gesloten blijft. Door het horloge te openen bij defecten vervalt je recht op garantie als gevolg van stof en vocht.
 • Lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor verantwoord onderhoud van jouw aankopen.

 

Controleer altijd goed uw bestelling voordat u de verpakking(en) gaat verwijderen! Wij van GPS4KIDS.nl controleren onze uitgaande bestellingen altijd 2 keer voordat deze worden verzonden naar u. Mocht u na het verwijderen van de verpakking toch problemen ondervinden, neem dan altijd even contact op. Een tevreden klant telt voor twee bij ons !

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. GPS4KIDS.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: * de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan GPS4KIDS.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door GPS4KIDS.nl ontvangen. * de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; * een offerte is door de koper getekend en door de GPS4KIDS.nl ontvangen ingeval door GPS4KIDS.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door GPS4KIDS.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal GPS4KIDS.nl de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en GPS4KIDS.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van GPS4KIDS.nl gelden hierbij , voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonische of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die GPS4KIDS.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijk (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van overeenkomst door GPS4KIDS.nl worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn in Nederland niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland en België gelden speciale tarieven.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door GPS4KIDS.nl

 1. Betaling

4.1 Bestellingen via de internetsite worden betaald middels vooruitbetaling, of via iDeal. GPS4KIDS.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële koper- is voldaan.

4.3 In het geval door GPS4KIDS.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijn kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die GPS4KIDS.nl als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet tijdige betaling is GPS4KIDS.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft GPS4KIDS.nl ernaar om op de dag dat de betaling van de bestelling is ontvangen de bestelde goederen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Bij overschrijding van die termijn heeft de consument het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren. GPS4KIDS.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. GPS4KIDS.nl streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de koper.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5,6 Wij maken u erop attent dat, de door u gewenste afleverdatum niet altijd kan worden gerealiseerd!

 1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De wettelijke termijn hiervoor is 14 dagen. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De koper krijgt zijn geld terug. De koper betaald de eventuele vrachtkosten voor de retourzending. Voorwaarde is wel dat horloge ongedragen, en onbeschadigd is.

 1. Tevredenheidsgarantie

7.1 De consument koper kan binnen veertien (14) dagen na levering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroeping recht uitoefenen. Alleen wanneer het product ongedragen, en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met GPS4KIDS.nl aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De kosten voor de retourzending zijn altijd voor de koper.

7.2 GPS4KIDS.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaan.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.

7.4 Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt GPS4KIDS.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument- koper aan GPS4KIDS.nl betaalde.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met GPS4KIDS.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen , doorleveren, vervreemden, of anderszins, bezwaren.

 1. Garantie en aansprakelijkheid.

9.1 Voor door GPS4KIDS.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. GPS4KIDS.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 GPS4KIDS.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. GPS4KIDS.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, persoonlijke of emotionele schade en/of lichamelijk letsel, ten gevolg van de geleverde producten.

9.3 Indien GPS4KIDS.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • Indien      er verandering in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen      reparaties die niet met toestemming van GPS4KIDS.nl of de fabrikant zijn      verricht,;
 • Indien      de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of      onleesbaar gemaakt;
 • Indien      gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of      onoordeelkundig gebruik;
 • Indien      beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig      onderhoud.9.7 Het is mogelijk dat GPS4KIDS.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. GPS4KIDS.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.10.1 In geval van overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite van GPS4KIDS.nl, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weer gegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij GPS4KIDS.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.11.3 Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GPS4KIDS.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.12.1 GPS4KIDS.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

 • 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 15. DiversenLast update 29-05-2015

 • UW PRIVACY IS GEWAARBORGD ADRESWIJZIGINGPRIVACY OP INTERNET

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons) gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.De gegevens van particuliere gebruikers van de webshop van GPS4KIDS.nl worden louter gebruikt voor de afhandeling van de geplaatste bestelling. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Van zakelijke gebruikers van de webshop van GPS4KIDS.nl gebruiken we wel alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is , vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van GPS4KIDS.nl, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

 • GPS4KIDS.nl, de Jister 22, 8621 DR HEEG

E-MAILADRESSEN

 • Klanten zijn verplicht GPS4KIDS.nl,van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang GPS4KIDS.nl,geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij GPS4KIDS.nl,bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u GPS4KIDS.nl,om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkings- administratie of andere instanties.
 • Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van GPS4KIDS.nl, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, laat u dit ons weten via verkoop@GPS4KIDS.nl. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan GPS4KIDS.nl,, Afdeling Klantenservice, de Jister 22, 8621 DR Heeg.
 • Privacy
 • GPS4KIDS.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een(1) werkdag te beantwoorden. De GPS4KIDS.nl is een onderdeel van Handelsonderneming Hoekstra, de Jister 22, 8621 DR, te Heeg.
 • 13.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van GPS4KIDS.nl of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 • 13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 GPS4KIDS.nl neemt daarbij de van toepassing zijn de wet- en regelgeving in acht.

 

12. Persoonsgegevens

 • 11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

        

 • 10. Overmacht
 • De koper is gehouden GPS4KIDS.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen GPS4KIDS.nl zouden kunnen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

GPS4KIDS-NL | GPSKINDERHORLOGES.NL is een handelsnaam van Handelsonderneming Hoekstra te Heeg