Er zit 12 maanden garantie op onze producten. 

Heeft u een defect? Naam dan contact met ons via support@gpskinderhorloges.nl

Uitgezonderd van garantie zijn:

-Verbruiksonderdelen, zoals batterijen of beschermlagen die in de loop van de tijd slijten, tenzij het defect optrad wegens een materiaal- of fabricagefout. 

-Schade door foutief opladen, b.v. met een 5V 2A 220V smartphone lader.

-Cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken, gebroken plastic aan poorten en afgescheurde bandjes

-Schade veroorzaakt door gebruik in combinatie met een ander product niet door BELIO geleverd.

- Schade aan display, krassen, deuken, en defecten hiervan.

-Schade veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, water, brand, aardbeving of andere externe oorzaken.

-Schade veroorzaakt door ander gebruik van het product dan wordt beschreven in de gebruikershandleidingen, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het product;

-Schade veroorzaakt door foutief uitgevoerde services ( b.v. updates)

-Beschadigingen als gevolg van natuurlijke slijtage van het product.